publicerad: 2021  
arbetsbord arbets­bordet, plural arbets­bord, bestämd plural arbets­borden
arbets|­bord·et
substantiv
ar`betsbord
bord där arbete ut­förs
ett arbets­bord lämpligt för bildskärms­arbete
belagt sedan 1785