publicerad: 2021  
arbetsform arbets­formen arbets­former
arbets|­form·en
substantiv
ar`betsform
yttre organisation av arbete särsk. om arbets­sätt och fördelning av arbets­uppgifter in­om en grupp
ut­veckla nya arbets­former
belagt sedan 1933