publicerad: 2021  
befruktning befruktningen befruktningar
be·frukt·ning·en
substantiv
befruk´tning
sammansmältning av hanlig och honlig köns­cell så att en ny individ kan ut­vecklas
befruktning (av någon/något)
befruktning (av någon)
befruktning (av något)
äggens befruktning; assisterad befruktning
belagt sedan 1822