publicerad: 2021  
bränslesnål bränsle­snålt bränsle­snåla
brän·sle|­snål
adjektiv
brän`slesnål
som förbrukar för­hållandevis små mängder bränsle
en bränsle­snål bil
belagt sedan 1959