publicerad: 2021  
bränslemätare bränsle­mätaren, plural bränsle­mätare, bestämd plural bränslemätarna
brän·sle|­mät·ar·en
substantiv
brän`slemätare
mätare som visar bränsle­nivå i tank eller dylikt
bränsle­mätaren började peka mot noll
belagt sedan 1944