publicerad: 2021  
hemlös hem­löst hem­lösa
hem|­lös
adjektiv
hem`lös
som saknar eget hem
vid branden blev 10 familjer hem­lösa
äv. bildligt rotlös
ungdomarna kände sig hem­lösa i till­varon
belagt sedan 1810