publicerad: 2021  
köpeskilling köpe­skillingen köpe­skillingar
köpe|­skill·ing·en
substantiv
`peskilling
summa som betalas vid köp särsk. vid större affär
köpeskilling (för något)
erlägga köpe­skilling; före­taget förvärvade fastigheten till en köpe­skilling på 10 miljoner kronor
belagt sedan 1704; till skilling i bet. 'av­gift'