publicerad: 2021  
ljudsymbolik ljud­symboliken
ljud|­sym·bol·ik·en
substantiv
lju`dsymbolik
an­vändning av (en­staka) språk­ljud som symboler för andra före­teelser än språkliga
ljud­symboliken visar sig i den stora frekvensen av konsonanter som "b" och "m" i diktens mörkare partier
belagt sedan 1890