publicerad: 2021  
ljudvall ljud­vallen ljud­vallar
ljud|­vall·en
substantiv
lju`dvall
vanligen bestämd form sing. extra kraftigt luft­motstånd som på­verkar ett före­mål som upp­når och över­skrider ljudets hastighet
spränga ljud­vallen; när planen går igenom ljud­vallen hörs en s.k. bang
äv. (i bestämd form sing.) ljudets hastighet
belagt sedan 1950; efter engelska sonic barrier, sound barrier med samma betydelse