publicerad: 2021  
ljudtekniker ljud­teknikern, plural ljud­tekniker
ljud|­tekn·ik·ern
substantiv
lju`dtekniker
person som an­svarar för den tekniska ljud­kvaliteten vid in­spelning, radioutsändning eller dylikt
belagt sedan 1964