publicerad: 2021  
ljudsystem ljud­systemet, plural ljud­system, bestämd plural ljud­systemen
ljud|­syst·em·et
substantiv
lju`dsystem
total upp­sättning vokaler och konsonanter i ett språk
belagt sedan 1841