publicerad: 2021  
lända lände länt, presens länder
länd·er
verb
län`da
något hög­tidligt el. ålderdomligt föra till visst resultat
lända (någon) till något
hans exempel lände inte till någon efter­följd
äv. ge an­ledning till viss bedömning av någon
det länder henne till heder att hon protesterade; det länder honom till skam att han inte hjälpte dem
belagt sedan 1593; jfr fornsvenska lända 'komma; landa'; bildn. till 1land!!; jfr ur­sprung till anlända