publicerad: 2021  
omdöme om­dömet om­dömen
om|­döm·et
substantiv
[åm`döme]kort ö
1 förmåga att bedöma någots rimlighet, farlighet etc.
ha gott om­döme; ha dåligt om­döme; tappa om­dömet; förlora om­dömet
spriten trubbade av hans om­döme; hon måste våga lita på sitt eget om­döme; förarens om­döme verkar ha sviktat
belagt sedan 1680; till döma
2 ut­låtande efter bedömning
helhetsomdöme; slutomdöme
ett positivt om­döme; ett negativt om­döme; ett muntligt om­döme; ett skriftligt om­döme; ett samman­fattande om­döme; av­ge ett om­döme; fälla ett om­döme
ett omdöme (om någon/något/sats)
ett omdöme (om någon)
ett omdöme (om något)
ett omdöme (om sats)
det all­männa om­dömet om skolan måste bli positivt
belagt sedan 1670