publicerad: 2021  
omsättning om­sättningen om­sättningar
om|­sätt·ning·en
substantiv
[åm`-]
1 förändring i (till­fällig) enhet genom ut­byte av personer eller delar
personalomsättning
omsättning (av något/några)
omsättning (av något)
omsättning (av några)
det var för stor om­sättning på spelare och ledare i klubben
spec. ekonomi förnyelse av lån vanligen för gradvis av­veckling
belagt sedan 1788 (i bet. 'förnyelse av lån')
2 samman­lagt försäljningsvärde på börsen, för ett före­tag under viss tid eller dylikt
omsättningsbelopp; omsättningsskatt; veckoomsättning
en omsättning (belopp)
stigande om­sättning; sjunkande om­sättning; före­taget hade en om­sättning på 65 miljoner under fjol­året; om­sättningen på Stockholmsbörsen minskade något under året
äv. i fråga om varuutbyte etc.
varuomsättning
belagt sedan 1734