publicerad: 2021  
specialområde special­området special­områden
speci·al|­om·råd·et
substantiv
specia`lområde
(kunskaps)om­råde som någon är specialist på
en historiker med nazismen som special­område
belagt sedan 1886