publicerad: 2021  
särskola särskolan särskolor
sär|­skol·an
substantiv
`rskola
skola för elever som inte kan följa under­visningen i den vanliga skolan på grund av intellektuell funktions­nedsättning eller dylikt
SE sär-
sär­skolan som skolform består av grund­särskolan och gymnasie­sär­skolan
belagt sedan 1920