publicerad: 2021  
särtryck sär­trycket, plural sär­tryck, bestämd plural sär­trycken
sär|­tryck·et
substantiv
`rtryck
artikel eller av­snitt i bok­verk eller tid­skrift som är tryckt separat
SYN. 2separat
ett särtryck (av/ur något)
ett särtryck (av något)
ett särtryck (ur något)
han skickade all­tid sär­tryck av sina artiklar till forskar­kollegorna
belagt sedan 1885