publicerad: 2021  
särspråk sär­språket, plural sär­språk, bestämd plural sär­språken
sär|­språk·et
substantiv
`rspråk
en­skilt språk i mots. till (studium av och jäm­förelse mellan) flera språk
hon har studerat lingvistik och ett par sär­språk
belagt sedan 1893