SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
adress´ substantiv ~en ~er adress·en1(upp­gift om) platsen för ngns bo­stad eller verksamhet vanligen an­given med gata och hus­nummer men ibl. med box­nummer databehandl.rum.samh.adresslistabesöksadresshemadresspostadresssommaradressfast adresshemlig adressrätt adressnamn, adress och telefon­nummeradressen till firman stod inte i telefon­katalogenhar du hennes adress (an­tecknad)?äv. bildligtav­sedd mot­tagare han vidare­befordrade bollen med adress NNäv. med konstruktionsväxlingdetta sagt med adress till bostads­ministernäv.lagrings­plats för informations­mängd i dator­minne IP-adresse-postadressadressen (till ngn/ngt)sedan 1716av fra. adresse med samma betydelse; till lat. addirectia´re ’rikta sig till’; jfr 1direkt 1, dressera 2kollektiv tack- eller lyckönskningsskrivelse vanligen till ngn jubilerande, ny­utnämnd etc. person komm.hyllningsadressäv. om formell skrivelse av annat slag, ofta inne­hållande vädjan e.d.massadressen adress (till ngn)sedan 1837