publicerad: 2021  
analogibildning analogi­bildningen analogi­bildningar
ana·logi|­bild·ning·en
substantiv
[-gi`-]
språkligt ut­tryck som är nybildat efter mönster av ett annat ut­tryck
barn­språkets "gedde" är en typisk analogi­bildning (jfr "ledde")
belagt sedan 1872