publicerad: 2021  
arbetsbörda arbetsbördan arbetsbördor
arbets|­börd·an
substantiv
ar`betsbörda
(stor) mängd arbete som ska ut­föras av viss person eller grupp
många som arbetar i vården har en omänsklig arbets­börda
belagt sedan 1710