publicerad: 2021  
destruera destruerade destruerat
verb
destrue´ra
förstöra av­fall, makulatur eller dylikt (ofta för att göra det ofarligt)
någon destruerar något
destruera sopor; destruera miljö­gifter
belagt sedan 1554; av lat. destru´ere 'nedriva, förstöra', till stru´ere 'bygga'; jfr ur­sprung till instruera, konstruera, struktur
destrueradestruerande, destruering, destruktion