SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nväldig adjektiv ~t en|­väld·igsom ensam har all makt att besluta i all­mänhet el. i visst samman­hang admin.pol.JFRcohyponymdespotiskcohyponymtyrannisk en enväldig monarken enväldig domaresedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. envaldogher