SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
läs- och skri`vsvårigheter substantiv, plur. läs- och skriv|­svår·ig·het·erstörningar i förmågan att läsa och skriva särsk. hos (i övrigt normal­begåvade) skol­barn pedag.SYN.synonymdyslexi JFRcohyponymalexicohyponymafasi sedan 1947