publicerad: 2021  
process processen processer
pro·cess·en
substantiv
process´
1 förlopp som inne­bär att något förändras eller ut­vecklas
fredsprocess; förmultningsprocess; förnyelseprocess; jäsningsprocess
en kemisk process; ut­seendet av en ny parti­ledare är en ut­dragen process; mognande är i de flesta fall en mycket långsam process
göra processen kort (med någon) snabbt av­färda eller tillintet­göra (någon)hon visade att fjol­års­formen fanns kvar och gjorde processen kort med mot­ståndarna
belagt sedan ca 1780; jfr fornsvenska proces 'procession; tillvägagångs­sätt'; av lat. process´us 'fram­skridande', i medeltidslat. äv. 'rätte­gång', till lat. proce´dere 'gå fram­åt'; jfr ur­sprung till procedur, procession, processor
2 rättegång
SYN. mål 6
en process (med/mot någon) (om något)
en process (med någon) (om något)
en process (mot någon) (om något)
driva en process; hon ligger i process med sin ex­make; de vann den lång­dragna processen
belagt sedan 1540
Processen. Svensk titel på roman av Franz Kafka (1925; om en mardröms­lik rätte­gång där den an­klagade döms till döden utan att få veta vad han an­klagas för)