SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANKARE 3kare2 (a`nkare Weste), sbst.1, äfv. ANKAR 3kar2 (a`nkar Weste), sbst.1, r. l. m., äfv. n. (r. l. m. Boding Mick. 27 (1741), Adlerbeth Hor. sat. 159 (1814) osv.; m. l. n. Weste (1807), Rydqvist SSL 2: 298 (1857), SAOB (1870); jfr Bellman (se under 1 o. 3); n. Förordn. 8 Okt. 1733, § 4, Möller (1790));
best. -en, hvard. ankarn (Bellman 3: 140 (1790), Wenström (1891)), ss. n. -et; pl. =, ss. n. äfv. (dock ej gärna i bet. 3) -en (Palmblad Fornk. 1: 230 (1844)) ((†) ankrar Zetterstén Handelshist. 113 (1769), Weste (1807; jämte ankar o. ankare), Wallin Vitt. 2: 240 (1803), Almqvist (1842); ankrarne (best.) Bellman 1: 231 (1787), Carlén Köpm. 1: 51 (1860)).
Ordformer
(an(c)kar Plakat 10 Mars 1665, s. A 3 a, Bellman 1: 189 (1771), Meurman (1846, ss. n., jämte ankare ss. m.). ankare Serenius (1741), Bellman S. skr. 4: 459 (c. 1790) osv.)
Etymologi
[af nt. l. t. anker, m.; jfr d. anker, r. l. n., holl. o. eng. anker samt ffr. anc(h)ere, mlat. anc(h)eria af ovisst ursprung; se Tamm Etym. ordb., Vries. Till sin form o. sitt genus har ordet påverkats af följ.]
Jfr BRÄNNVINS-, DRICKS-, HALF-, HEL-, SIRAPS-, SPRIT-, SVAGDRICKS-, VIN-, ÖL-ANKARE m. fl.
1) mindre laggkärl af en tunnas form, särsk. om vederbörligen justeradt sådant med en rymd af (ungefär) 15 kannor (jfr 2). Öl, tappadt på ankare. Ej må .. then, som handlar i gross med vin .., sälja i mindre käril, än halft anckar. HB 4: 1 (Lag 1734). Bränvinet förvaras i ankare, kaggar eller glasflaskor. Dahlman Red-dej. 148 (1743, 1772). Capten, Capten! slå ankaren opp, / Så att fluidum sqvalpar och spritter i topp. Bellman 5: 151 (c. 1775). Lägg munnen till ankarn och tig. Dens. 3: 140 (1790). Knappast en ankar / Han skilja kan ifrån ett krus. Lenngren 215 (1796). En tämligen stor ankare med sprit. AB (L) 1895, nr 303, s. 5. — jfr TRÄ-ANKARE.
2) (förr gällande) mått för vatvaror om 15 kannor (39 1/4 liter); på tal om utländska förhållanden om mått, växlande mellan 34 o. 45 liter. Plakat 10 Mars 1665, s. A 3 a. Det svenska rymdmåttet ankare .. innehöll 15 kannor. Falkman 1: 28 (1884).
3) om kvantitet (af en vätska), mer l. mindre noggrant motsv. nämnda rymdmått o. i allm. tänkt ss. förvarad i en ankare i bet. 1. Några ankar vin. Dalin Arg. 1: 235 (1733, 1754). Hit fluidum ett ankar! Bellman 1: 189 (1771). Jag ber er hålla til godo en liten ankare af bästa slaget. Envallsson Det ofört. mötet 50 (1786). Adlerbeth Hor. sat. 159 (1814).
Ssgr: ANKAR-30~, äfv. ANKARE-KRAN300~2, sbst.1, för tapphålet i en ankare. Ankare- & Cistern-Kranar. N:o 1. Ankarkran. Sonessons katal. 150 (1895).
-STAF~2, pl. -stäfver. Regl. ang. virkeslev. 8 Mars 1859, § 44. Ankarstaf för fat om 15 kannor. Uppf. b. 3: 436 (1873).
-TALS~2. I morgon .. försäljes på Castenhofs Auction .. Franska Viner ankaretals. IT 1791, nr 68, s. 3.
-TAPP~2. Topelius Vint. I. 2: 74 (1867, 1880).
Spoiler title
Spoiler content