SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1974  
SKRÄPPA skräp3a2, sbst.3, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(förr äv. skrepp-. -a 1628 osv. -e 1642. -e- i ssgr 1611 (: Skräppebladh) osv. -o c. 1600 (ss. subjektiv predikatsfyllnad)1683 (i uppräkning av växtnamn). -o- i ssgr 1538 (: skreppobladh)1749 (: skräppo-blad))
Etymologi
[fsv. skräppa, sv. dial. skräppa; jfr fd. skræppæ (d. skræppe), nor. dial. skreppe, hästhovsört; sannol. till SKRÄPPA, v., med tanke på att växternas stora blad ge ljud ifrån sig, då regn slår mot dem (jfr SKRÄPPA, v. 1), l. göra ett skrytsamt intryck (jfr SKRÄPPA, v. 2); möjl. dock till SKRÄPPA, v., i en icke anträffad bet. ’hosta' (jfr SKRÄPPA, v. 1) o. urspr. benämning på den ss. medel mot hosta använda hästhovsörten (jfr lat. tussilago, hästhovsört, till tussis, hosta)]
ss. benämning på vissa växter med stora blad, särsk. (o. i botaniskt fackspr. numera bl.) dels om växt tillhörande släktet Rumex Lin., dels om (växt tillhörande) släktet Xanthium Lin. (jfr GULD-FRÖ 2); i botaniskt fackspr. äv. (i sg. l. pl.) om undersläktet Lapathum inom släktet Rumex Lin. Månsson Ört. 200 (1628). Aken SvMedApothVäxt. 32 (1764). Gosselman BlekFl. 61 (1865; i sg., om undersläktet Lapathum). Nyman VäxtNatH 2: 185 (1868; i pl., om undersläktet Lapathum). NormFört. 13 (1894; om släktet Xanthium Lin.). Han såg .. på skräpporna som liknade små popplar och var alldeles vinröda. Martinson VägKlockrike 212 (1948). — jfr BY-, FÄRG-, GUL-, GULD-, GÅRDS-, HÄST-, KRUS-, SAND-, SJÖ-, SKOGS-, STRAND-, SVIN-, TISTEL-, TOMT-, VATTEN-SKRÄPPA m. fl. — särsk. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat)
a) växt av släktet Arctium Lin., kardborre. OMartini Läk. 39 (c. 1600). Schulthess (1885). jfr DÖNE-, STOR-, TORDÖNS-SKRÄPPA.
b) växt av släktet Petasites Mill. (skråpsläktet). Fries BotUtfl. 3: 234 (1864). SDS 1973, nr 81, s. 19.
c) hästhov(sört). Östergren (1940).
Ssgr: A: SKRÄPP- l. SKRÄPPE-ART. bot. särsk. om art av växtsläktet Rumex Lin. VäxtLiv 3: 247 (1936).
-BESTÅND. bestånd av skräppor. FoFl. 1940, s. 95.
-BLAD. (skräpp- 1805 osv. skräppe- 1611 osv. skräppo- 15381749) [fsv. skräppo bladh]
1) blad av skräppa. The gröne Skräppeblad, äre gode til .. såår, om man lägger them ther vppå. Månsson Ört. 201 (1628); jfr 2. Cavallin (1876).
2) (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) ss. benämning på vissa växter med stora blad; särsk. om växt av släktet Rumex Lin., skräppa. Efter Himmelsteknen tilleghnas Weduren Spargen, .. Skytten hönekåhl: Stenbocken Skräppebladh: Watumannen Draconthea. Forsius Phys. 96 (1611). särsk.
a) om växt av släktet Arctium Lin., kardborre; förr möjl. äv. i uttr. stora skräppeblad; jfr skräppa, sbst.3 a. VarRerV 57 (1538). Stoor Skreppobladh. Franckenius Spec. A 4 b (1638); möjl. ssg.
c) (†) i uttr. lilla skräppeblad.
α) om den bl. a. i Mellaneuropa förekommande växten Bupleurum rotundifolium Lin. Franckenius Spec. D 4 a (1638: Lille Skreppobladh). Serenius Kkkk 3 b (1757).
β) om växt av släktet Xanthium Lin., skräppa. Franckenius Spec. F 1 b (1638: Lille Skreppobladh).
Ssg: skräpp(e)blads-rot. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) till -blad 2, = skräpp(e)-rot 1. Böhme Läk. 152 (1648).
-BLOMMA. blomma av skräppa. SAOL (1950).
-FRÖ. frö av skräppa; äv. koll. (förr särsk. med medicinsk anv.). Månsson Ört. 201 (1628).
-GRÄS. (skräppe- 17161762 (: Skräppegräs-rot). skräppo- 16381694) (†)
1) om växten Inula salicina Lin., krissla. Franckenius Spec. A 4 a (1638). Bromelius Chl. 9 (1694).
2) om växt av släktet Rumex Lin. Lindestolpe FlWiksb. 20 (1716).
Ssg: skräppegräs-rot. (†) till -gräs 2, om rot av växt tillhörande släktet Rumex Lin.; jfr skräpp(e)-rot 1. Bruno Gumm. 112 (1762).
-MÅLLA l. -MOLLA. (†) växten Atriplex latifolia Wahlbg (med stora blad), spjutmålla. Liljeblad Fl. 99 (1792). ÖoL (1852).
-ROT. [fsv. skräppo rot (i bet. 1)]
1) rot av skräppa; särsk. (i sht förr) om sådan rot med medicinsk anv., särsk. dels om hästsyrerot (äv. i uttr. gul skräpperot), dels (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) till a: kardborrot; jfr -blads-rot, -gräs-rot, gulskräppe-rot. Månsson Ört. 202 (1628). Gul skrepperot. Lindgren Läkem. 127 (1920). Krook Handköpsben. 133 (1951; om kardborrot).
2) (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) växt av släktet Rumex Lin., skräppa. Bolin Åkerogräs. 94 (1926; om R. crispus Lin.).
Ssg: skräpp(e)rots-frö. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) till -rot 2: frö av växt tillhörande släktet Rumex Lin.; äv. koll. (förr särsk. om sådant frö med medicinsk anv.); jfr skräpp(e)-frö. Haartman Sjukd. 298 (1759, 1765).
-SLÄKTE(T). bot. om släktet Rumex Lin. 2SvUppslB (1953).
-SYRA. (skräppe- c. 18701953) (numera mindre br.) om växten Rumex longifolius DC., gårdsskräppa; i pl. förr äv. ss. namn på undersläktet Lapathum inom släktet Rumex Lin. Fries Ordb. 125 (c. 1870; i pl.). 2SvUppslB 26: 433 (1953; om gårdsskräppa).
-TÅNG. (skräppe- 18981926) (numera mindre br.) brunalgen Fucus serratus Lin. (som har breda grenar), sågtång. MeddLandtbrStyr. 1898, 1: 74. Eriksson HavLiv. 226 (1926).
-VATTEN. (skräppe-) (†) avkok av rötter av växt(er) tillhörande släktet Rumex Lin. Månsson Ört. 202 (1628).
-VÄXT. (skräppe- 1870) (numera föga br.) bot. växt av släktet Rumex Lin.; anträffat bl. i pl., om släktet. Lilja SkånFl. 235 (1870).
B (†): SKRÄPPO-BLAD, -GRÄS, se A.
Spoiler title
Spoiler content