SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1998  
SUSLIK sus4lik, m. l. r.; best. -en; pl. -er?
Etymologi
[liksom t. suslik, eng. suslik, fr. souslik, av ry. suslik (fry. susol), besläktat med SISEL]
zool. ekorrdjur tillhörande släktet Citellus Oken (av vars arter flera bebor öppna l. buskbevuxna slätter i östra o. mellersta Europa), sisel. Vanliga siseln, hvilken äfven kallas siselmus eller suslik och blir omkring 9 tum lång, finnes (bl. a.) i Schlesien, Böhmen, Nedre Österrike. Rebau NatH 1: 203 (1879). Den ost-europeiska zizelns eller suslikens .. skinn brukas äfven ibland som pälsfoder, och då modet kräfver dylikt kunna årligen omkr. en million sådana skinn beredas. FoFl. 1913, s. 127. 2SvUppslB (1953).
Spoiler title
Spoiler content