publicerad: 2021  
betygsfri betygs­fritt betygs­fria
be·tygs|­fri
adjektiv
bety`gsfri
som inte ger betyg på kunskaper och färdigheter om skol­system och dylikt
under 1970-talet för­ordade många pedagoger en betygs­fri grund­skola
belagt sedan 1968