publicerad: 2021  
betygsavskrift betygs­avskriften betygs­avskrifter
be·tygs|­av·skrift·en
substantiv
bety`gsavskrift
kopia av betygs­dokument
an­sökan ska inne­hålla meritförteckning och betygs­avskrifter
belagt sedan 1892