publicerad: 2021  
betygsgrundande ingen böjning
betygs|­grund·ande
adjektiv
bety`gsgrundande
som ut­gör grund för betygs­sättning
betygs­grundande upp­gifter som prov och läx­förhör
belagt sedan 1966