publicerad: 2021  
etiker etikern, plural etiker
et·ik·ern
substantiv
e´tiker
person som (yrkes­mässigt) ägnar sig åt etik
äv. person som lever på ett etiskt före­dömligt sätt
belagt sedan 1845