SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1fast adverb i förvar och med förlust av (handlings)friheten NollJFRcohyponymfatt 1 åka fastta fast tjuven!sätta fast skatte­smitarnaäv. bildligtofta skämts.till slut fick hon honom fast och datum för vigsel bestämdesspec. äv.helt upp­tagen han blev fast i utrednings­arbetesedan mitten av 1400-taletKonung Christoffers Landslagfornsv. fast; till 2fast
2fast adjektiv, neutr. ~ 1som har beständig form och volym i mots. till flytande och gas­formiga ämnen NollMOTSATSantonym1lös 5 fasta kropparfast födaäv. med konstruktionsväxlingfasta till­ståndets fysikäv.hård, massiv en fast grund att bygga påfå fast mark under fötternaäv. bildligtväl definierad projektet tog allt fastare formersedan ca 1450Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. faster; gemens. germ. ord 2som har ett bestående, stabilt läge admin.språkvet.JFRcohyponymsäker 4cohyponymfix fastklistradfastklämdväggfasthon tog ett fast grepp om hans handäv. mer abstraktpermanent fast an­ställningfast bo­stadett fast förhållandestaden har ingen fast teateräv.som inte förändras JFRcohyponymorubbligcohyponymorygglig fasta normerfasta ut­gifterdet är min fasta förvissning att hon blir helt åter­ställdhan är fast besluten att säga upp sig (adv.)fast egendomseegendom 2 fast räntaseränta 1 fast sammansättningsesammansättning 3 fast situationsesituation fasta kostnadersekostnad fullt och fastsefull 1 få/vinna fast fotse1fot 1 sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagen
3fast subjunktion fast­än Nollhov­mästaren sade att bordet var upp­taget, fast stolarna var tommaäv. sam­ordnandemen ngt vard.där är nog fint, fast jag skulle inte vilja bo därhon är vacker fast få­fängsedan 1560se fastän Uttrycket även fast har ibland kritiserats, och även om har framställts som det enda korrekta. Men i själva verket kan även fast fylla en funktion som inte även om kan. Jämför meningarna Även om NN inte kommer blir det ett fullmatat program och Även fast NN inte kommer blir det ett fullmatat program. I det förra fallet framställs NN:s uteblivande bara som en möjlighet, i det senare fallet som ett faktum.  I många fall är det dock enklare att använda fastän än även fast.