publicerad: 2021  
sakkunnig sak­kunnigt sak­kunniga
sak|­kunn·ig
adjektiv
sa`kkunnig
som har sak­kunskap på visst om­råde och där­för valts ut för att av­ge om­döme
sakkunnig (i något)
sak­kunniga bedömare; det är roligt att gå i naturen under sak­kunnig ledning
ofta substantiverat
NN har ut­setts till sak­kunnig vid professors­tillsättningen; de sak­kunniga på departementet
belagt sedan 1797