publicerad: 2021  
sakkunnigberedning sakkunnig­beredningen sakkunnig­beredningar
sak·kunn·ig|­be·red·ning·en
substantiv
sa`kkunnigberedning
förberedning av ärende, ut­förd av sakkunnig(a) ofta i mots. till politisk beredning
belagt sedan 1919