publicerad: 2021  
sakkunniguppdrag sakkunnig­uppdraget, plural sakkunnig­uppdrag, bestämd plural sakkunnig­uppdragen
sak·kunn·ig|­upp·drag·et
substantiv
sa`kkunniguppdrag
upp­drag att tjänst­göra som sak­kunnig
belagt sedan 1916