publicerad: 2021  
självbiografisk själv­biografiskt själv­biografiska
själv|­bio·graf·isk
adjektiv
själ`vbiografisk
som har att göra med eller ut­gör själv­biografi
en roman med själv­biografiska in­slag
belagt sedan 1812