publicerad: 2021  
självcensur själv­censuren
själv|­cens·ur·en
substantiv
själ`vcensur
själv­påtagen åter­hållsamhet vid publicering t.ex. av nyheter el. (politiskt) debatt­inlägg
själv­censuren på vissa tidningar under andra världs­kriget
belagt sedan 1976