publicerad: 2021  
1vals valsen valsar
vals·en
substantiv
cylindrisk maskindel som pressas mot något för att verka mot något mellanliggande; anv. i t.ex. vals­verk och tryck­pressar
järnvals; trådvals
belagt sedan 1679; av tyska Walze med samma betydelse, till walzen 'rulla'; jfr ur­sprung till 2vals!!, 1välta!!
2vals valsen valser
vals·en
substantiv
1 en par­dans i 3/4-delstakt som (i de flesta varianter) dansas med mjuka, svängande rörelser
valsmelodi; valssteg; bostonvals; bröllopsvals; gammalvals
en gungande vals; sista valsen; dansa vals; sväva ut i en vals
äv. om mot­svarande musik
komponera en vals; orkestern spelade en smäktande vals
belagt sedan 1782; av franska valse; av tyska Walzer med samma betydelse, till walzen 'rulla; vrida sig'; jfr ur­sprung till 1vals!!
2 var­dagligt lögn
allt han sade var vals; den valsen går vi inte på
dra en vals ljuga eller bluffavid visst till­fälle: hon drog en vals och sa att hon hade fastnat i en bil­kö
belagt sedan 1916