publicerad: 2021  
återväxt åter­växten
åter|­växt·en
substantiv
å`terväxt
det att växa upp på nytt i fråga om växtlighet etc.
några frötallar fick stå kvar för åter­växtens skull
äv. om resultatet
åter­växten i skogen under­skred ut­taget; för en god åter­växt fordras konst­gödsling
ofta bildligt om mer abstrakt förnyelse (på visst om­råde)
för åter­växtens skull an­ställdes några yngre med­arbetare
belagt sedan 1745