publicerad: 2021  
åtgången åtgånget åtgångna
åt|­gång·en
adjektiv
å`tgången
ut­satt för an­grepp om person; vanligen i fråga om mer abstrakta an­grepp
(sätt) åtgången
finans­ministern blev hårt åt­gången för skatte­förslaget; före­ställningen blev illa åt­gången av en enig kritiker­kår
äv. om före­mål synligt märkt av skador
en bucklig och illa åt­gången bil
belagt sedan 1882