SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
extern [-tä´rn] adjektiv ~t ex·ternsom sker eller hör hemma utan­för en viss enhet af.MOTSATSantonym1intern en extern konsultextern granskningextern revisionexterna bedömareprojektet har extern finansiering, dvs. finansiering utan­för institutionens ordinarie budgetsedan 1837av lat. exter´nus ’yttre; ut­värtes’; jfr 1exteriör, 1intern