publicerad: 2021  
bild bilden bilder
bild·en
substantiv
1 (plant) före­mål som för synsinnet åter­ger en del av verkligheten el. något som kunde vara verkligt; om teckning, målning, fotografi m.m.
bildformat; bildkomposition; färgbild; gruppbild; halvbild; helbild; närbild; omslagsbild; ögonblicksbild
en bild (av/på någon/något/sats)
en bild (av någon)
en bild (av något)
en bild (av sats)
en bild (någon)
en bild (något)
en bild (sats)
en medalj med konungens bild; på bilden ser man gränden strax till höger om dom­kyrkan; text och bilder var dåligt sam­ordnade; hans bilder har ut­vecklats i romantisk riktning; i det moderna sam­hället översköljs vi av bilder; vill du ta en bild av oss?
någon gång äv. ut­vidgat till tre dimensioner i sammansättn.
helgonbild
äv. om det optiska fenomenet i sig
röntgenbild; spegelbild
linsen projicerar en bild på nät­hinnan
äv. om något (i verkligheten) som ger tydliga synintryck vanligen i sammansättn.
bildverkan; stadsbild; stjärnbild
äv. om skol­ämne
hon under­visar i svenska och bild
i sammansättn. äv. bildligt om hörselintryck
klangbild
negativ bild fotografisk bild med om­kastade ljusa och mörka partier i förhållande till motivet
positiv bild fotografisk bild med rätt åter­givna ljusa och mörka partier i förhållande till motivet
rörliga bilder film, television eller videout­ställningens installationer bestod av ljud­klipp och rörliga bilder
belagt sedan 1707; av tyska Bild med samma betydelse; av om­diskuterat urspr.; jfr ur­sprung till beläte
2 före­ställning som ger en helhetsuppfattning av något vanligen av någon komplicerad före­teelse med många in­gående delar
helhetsbild; verklighetsbild; ägarbild
en bild (av någon/något)
en bild (av någon)
en bild (av något)
rapporten ger en god bild av det ekonomiska läget; den nya biografin lägger egentligen inget nytt till bilden av Churchill
i vissa ut­tryck äv. sammanhang
hemlighets­makeri hör till bilden när en ny styrelse ska väljas
finnas/vara med i bilden vara med i samman­hangetvid många sjöolyckor finns alkohol med i bilden
komma in i bilden komma med i samman­hangetdet är när det gäller den ekonomiska redo­visningen som revisorn kommer in i bilden
belagt sedan ca 1670
3 (beteckning för) före­teelse som ett visst tanke­innehåll (kan) liknas vid särsk. i litterära fram­ställningar
han talar gärna i bilder; korset som bild för den kristna tron
belagt sedan 1721
Svenska bilder. Titel på dikt­svit av Carl Snoilsky (1880 och senare) och film av Hasse Alfredson och Tage Danielsson (1964)