SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
-MÄSSIG ~mäs2ig, suffix -are. adv. -T.
Etymologi
[liksom d. -mæssig efter t. -mässig, avledn. av mass (se MÅTT, sbst.4); eg.: som har mått (av ngt). — Jfr MÄTIG]
ss. suffix i efter t. bildade adj. l. i adj. som i sv. bildats efter mönster av dessa.
2) passande, lämpad, mogen för (ngt); kvalificerad l. kompetent för (ngt). — jfr APPROBATURS-, BANKRUTT-, BESLUT(S)-, DEL-, DÅRHUS-, GÄLDSTU(GU)-, HOSPITALS-, KONKURS-, LAUDATURS-, LIKVIDATIONS-, PENSIONS-, PROFESSORS-MÄSSIG m. fl.
3) i försvagad bet. i vissa efter t. bildade adj., varvid suffixet huvudsakligen bl. angiver ordets adj.-karaktär l. förstärker innebörden av det adj. vartill det är fogat. — jfr BILLIG-, FOLK-, LIK-, TAL-MÄSSIG.
Spoiler title
Spoiler content